GDPR

GDPR

Какви лични данни събираме и защо

Бисквитки

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.
С кого споделяме данните ви

Колко дълго държим личните Ви данни

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните Ви данни

Ако имате профил в този сайт, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни

Данните, които събираме са онези, които Вие изберете да ни предоставите.
Информацията, която ни предоставяте чрез попълване на формуляра за регистрация на нашия сайт. Това може да включва Вашето име, адрес на електронна поща, телефонен номер. IP адреси, Информация за извършени покупки. Кореспонденцията с Вас, включително уведомления, искания, въпроси и др.

Използвайки сайта, Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат предадени за съхранение в сървъра, управляван от доставчиците на ИТ услуги или някое от свързаните му предприятия и/или подизпълнители, като техническите и организационните и личните мерки за защита се поддържат на едно и също равнище.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на покупки чрез Платформата, чрез сключване на договори от разстояние с Търговци-продавачи; Предоставяне към Търговци-продавачи, необходима за доставяне на съответнaта закупени стока.

Вашата информация за контакт

Използваме личните данни, които ни предоставяте за да Ви предоставяме поискана информация и за да отговаряме на кореспонденцията, получена от Вас.
За да Ви изпращаме маркетингова информация за нас, за нашите проекти /кампании / намаления / новости и др.
За да се свържем с Вас, когато необходимо;
Допълнителна информация

Как защитаваме личните ви данни

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за целия срок на действие на Вашия профил и/или на абонамента за Информационния
бюлетин. Ще изтрием данните, свързани с Вашия профил или с Вашия абонамент за Информационния бюлетин веднага, щом
решите да го дезактивирате или – според случая – да се откажете от абонамента за Информационния бюлетин.
Също така си запазваме правото да задържим Данните, ако това е необходимо, за да изпълним нашите законови задължения, за разрешаване на спорове и т.н.

Защитата на данните е много важна за нас. Ще вземем всички необходими мерки за сигурност, за да защитим Вашите данни срещу неразрешен достъп или за да променим, оповестим или унищожим неразрешени Данни. Това налага вътрешни преразглеждания на мерките за събиране, съхранение и обработване на данни и на мерките за сигурност, както и на мерките за физическа сигурност за защита срещу неразрешен достъп до системите, в които съхраняваме личните данни.

Имаме въведени технически и организационни мерки за сигурност, за да защитаваме Вашите данни срещу неразрешен достъп, загуба, унищожение или случайно или умишлено изменение. Тези мерки непрекъснато се актуализират и приспособяват, за да се осигури най-
високото равнище на защита.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Нашите процеси при инциденти с лични данни

Ако установим нарушение на сигурността на личните Ви данни, ние Ви уведомяваме незабавно за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Промени в политиката за поверителност

Представеният документ е предмет на обновяване. Всички бъдещи промени ще бъдат отразявани на текущата страница.

За контакт:

телефон: 0888 422 832
office@csv-electronics.com